Volledig ontzorgd

Kunt u niemand vrijmaken voor de coördinatie van uw managementsysteem (KAM, ISM en BCM) of heeft u tijdelijk geen KAM-functionaris ter beschikking? Voor een vast aantal uren per maand of projectbasis kunnen wij dit voor u verzorgen. Wij maken vooraf met u heldere afspraken over de benodigde tijdsbesteding en uw wensen. Wij kunnen onder andere de volgende werkzaamheden voor u verzorgen:

  • Opzet en implementatie van het managementsysteem, waarbij wij de voortgangsbewaking en coördinatie uitvoeren.
  • Het opstellen van een jaarplanning en interne auditplanning.
  • Het houden van interne audits, veiligheidsinspecties en het verifiëren van de corrigerende maatregelen.
  • Het coördineren van alle inhoudelijke activiteiten en werkzaamheden.
  • Het inwerken van nieuwe medewerkers en het verstrekken van informatie en trainingen aan uw medewerkers. Natuurlijk kunnen wij ook toolboxen en awareness training geven, afhankelijk van de aard van uw managementsysteem en uw behoefte.
  • Het coördineren en begeleiden van het certificeringsproces.
  • Het onderzoeken en rapporteren van incidenten (veiligheids-, milieu-, informatiebeveiligingsincidenten, calamiteiten etc.)
  • Het updaten van uw Risk Register en register van Wet- en Regelgeving alsmede de informatie hierover binnen uw organisatie.
  • Het verzorgen van managementinformatie, KPI’s en directiebeoordeling (management review) met betrekking tot uw managementsysteem en het coördineren van en rapporteren over verbetertrajecten.

Een impressie

Dienst:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 en Aviation certificaat

Klant:

MeteoGroup Ltd.

Dienst:

ISO 9001 en ISO/IEC 17020

Klant:

WUR Genenbanken en Plantenrassenonderzoek

 

Dienst:

ISO 9001, VCA en ISO 14001

Klant:

De Vree en Sliepen

 

Bekijk meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bij uw ISO certificering, veiligheidszaken of compliance vraagstukken?
Neem vrijblijvend contact op met ons via de onderstaande button.

Contact opnemen