Veiligheid

Veiligheid is belangrijk. Uw medewerkers en opdrachtgevers moeten er op kunnen vertrouwen dat veilig werken binnen uw bedrijf gewaarborgd is. Dit is niet altijd eenvoudig! In complexe projecten moet vaak de balans worden gezocht tussen de uitvoerbaarheid en de veiligheid, natuurlijk binnen de kaders van de wet- en regelgeving. In dit soort gevallen is het goed om van gedachten te wisselen met een veiligheidskundige met ervaring en een breed referentiekader. Vaak zijn er oplossingen mogelijk waaraan u nog niet heeft gedacht, die veilig werken mogelijk maken en toch het gewenste eindresultaat brengen.

Ook wanneer het u aan menskracht ontbreekt of wanneer er geen of weinig specialistische kennis in huis is, kan een externe veiligheidskundige een uitkomst bieden.

Wij kunnen u zowel projectmatig ondersteuning bieden ten aanzien van veiligheidsvraagstukken als de benodigde extra veiligheidskundige menskracht geven in uw bedrijf. Op het door u gewenste moment, met parate en up-to-date kennis van relevante wet- en regelgeving.

Sectoren

Sectoren waarin wij onze veiligheidskundige expertise aanbieden zijn o.a.:

  • Bouwnijverheid
  • Constructie- en metaalbewerking
  • Veevoedersector (o.a. ATEX)
  • Industrie (o.a. ervaring binnen telecommunicatie en seriematige productie)

Training en maatwerk

Wij bieden tevens trainingen en ondersteuning op maat aan. Op onze mooie locatie in Langbroek verzorgen wij voor uw organisatie en medewerkers trainingen op gebied van managementsystemen. Daarnaast kunnen wij voor uw bedrijf in een inspirerende omgeving implementatie- en veiligheidssessies organiseren. Met deze sessies kunnen wij de focus op implementatieknelpunten en veiligheidsgedrag versterken. Een waardevolle bijdrage om mensen te motiveren creatief naar oplossingen te kijken en de veiligheid op de werkvloer te verbeteren.

 

Een impressie

Dienst:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 en Aviation certificaat

Klant:

MeteoGroup Ltd.

Dienst:

ISO 9001 en ISO/IEC 17020

Klant:

WUR Genenbanken en Plantenrassenonderzoek

 

Dienst:

ISO 9001, VCA en ISO 14001

Klant:

De Vree en Sliepen

 

Bekijk meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bij uw ISO certificering, veiligheidszaken of compliance vraagstukken?
Neem vrijblijvend contact op met ons via de onderstaande button.

Contact opnemen