Risk & Compliance

Het op de hoogte blijven van geldende wet- en regelgeving en een gedegen aanpak van risicomanagement zijn voor kleine tot middelgrote organisaties veelal een uitdaging. Vanuit onze achtergrond ondersteunen wij onze klanten op de volgende terreinen:

  • Het uitvoeren van risicoanalyses, identificeren en beoordelen van risico’s
  • Het opzetten van het Risk Register en het actief adviseren in het treffen en beoordelen van beheersmaatregelen
  • Het opzetten van een risicomanagementstructuur en periodiek rapporteren over de belangrijkste risico’s aan het management en het ondersteunen bij het vaststellen van de risicobereidheid binnen de organisatie
  • Het in kaart brengen van relevante wet- en regelgeving. Wij houden nieuwe wet- en regelgeving bij en analyseren de impact hiervan op uw business. Tezamen met onze opdrachtgever vertalen wij dit naar advies en beleid.
  • Het creëren en vergroten van compliance- risicobewustzijn binnen de organisatie.
  • Het ondersteunen van onze opdrachtgevers in de contacten met toezichthouders.

Onze specialiteit betreft met name:

  • BIA – Business Impact Analysis met betrekking tot continuïteitsrisico’s (business continuity)
  • Informatiebeveiligingsrisico’s (ISO 27001 / Asset risico’s)
  • Proces Risicoanalyse

Een impressie

Dienst:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 en Aviation certificaat

Klant:

MeteoGroup Ltd.

Dienst:

ISO 9001 en ISO/IEC 17020

Klant:

WUR Genenbanken en Plantenrassenonderzoek

 

Dienst:

ISO 9001, VCA en ISO 14001

Klant:

De Vree en Sliepen

 

Bekijk meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bij uw ISO certificering, veiligheidszaken of compliance vraagstukken?
Neem vrijblijvend contact op met ons via de onderstaande button.

Contact opnemen