De Vree en Sliepen

Voor Bouwbedrijf De Vree en Sliepen verzorgen wij sinds 2013 de volledige KAM-coördinatie voor het bedrijf. Dit betekent onder andere: het ondersteunen bij de totstandkoming van de veiligheids- en gezondheidsplannen voor bouwprojecten, het uitvoeren van veiligheidsaudits op bouwprojecten, het houden van toolboxen (zowel in huis als op projecten), het uitvoeren van interne audits, het uitvoeren van incidentenonderzoek, het up-to-date houden van het integrale managementsysteem voor kwaliteit, veiligheid, gezondheid en milieu het ondersteunen bij de directiebeoordeling en de totstandkoming en realisatie van KAM doelstellingen. Daarnaast begeleiden wij de externe certificeringsaudits voor ISO 9001, ISO 14001 en VCA**.
En we zijn er natuurlijk altijd voor vragen of om veiligheidsvraagstukken door te spreken, bijvoorbeeld van de uitvoerders!

Een reactie van de algemeen directeur tijdens een succesvolle afronding van de certificeringsaudit door DNV:

Sinds Sylvia en Nico dit allemaal voor ons doen slaap ik weer prima voor de audits, dat was vroeger nog wel eens anders!