ISO 9001

De implementatie van een ISO 9001 Kwaliteitsmanagementsysteem levert aanzienlijke voordelen op. De waarde van ISO 9001 wordt nog altijd onderschat en er heerst een negatief beeld van ‘bureaucratie’ en rompslomp. Met de juiste aanpak, oog voor detail, en een praktische en georganiseerde werkwijze laten wij u zien hoe het anders kan. ISO 9001 wordt hiermee één van de tools om uw organisatie te besturen en de uitdagingen die u hierbij tegenkomt het hoofd te bieden. Geen dikke handboeken, maar procesbeschrijvingen die een effectieve manier van aansturen ondersteunen met het accent op klantgerichtheid. U meet de juiste zaken om na te gaan of het toch niet nog beter kan, ISO 9001 wordt hiermee een tool om uw organisatie te ondersteunen bij het bereiken van haar doelstellingen.

De voordelen van ISO 9001:

  • Optimaliseren van klanttevredenheid: de klant staat in ISO 9001 centraal, het voldoen aan de eisen betekent dat u de eisen en verwachtingen van uw klanten kunt waarmaken.
  • Steeds meer opdrachtgevers willen zaken doen met ISO gecertificeerde bedrijven.
  • Processen en structuren worden voor de gehele organisatie duidelijk. Taken en verantwoordelijkheden zijn helder vastgelegd.
  • Verhoging van efficiency, waardoor uiteindelijk een kostenbesparing en een effectievere inzet van middelen gerealiseerd kan worden.
  • Tijdig signaleren van problemen, waardoor actie genomen kan worden om fouten in de toekomst te voorkomen.
  • Een ISO certificaat draagt bij aan een positief bedrijfsimago en onderscheidend vermogen in het concurrentieveld.

Een impressie

Dienst:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 en Aviation certificaat

Klant:

MeteoGroup Ltd.

Dienst:

ISO 9001 en ISO/IEC 17020

Klant:

WUR Genenbanken en Plantenrassenonderzoek

 

Dienst:

ISO 9001, VCA en ISO 14001

Klant:

De Vree en Sliepen

 

Bekijk meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bij uw ISO certificering, veiligheidszaken of compliance vraagstukken?
Neem vrijblijvend contact op met ons via de onderstaande button.

Contact opnemen