Onze werkwijze

Een helder en goed doordacht managementsysteem vormt de juiste basis om verder te groeien. Het zorgt voor heldere afspraken, variërend van de visie van uw organisatie tot procesbeschrijvingen en praktische werkinstructies. De hoeveelheid documentatie wordt daarbij afgestemd op de aard van uw organisatie én de risico’s waarmee u te maken heeft binnen uw werkgebied.
 
Wij helpen u bij het vormgeven van uw managementsysteem, met een praktische structuur, heldere processen en niet meer ‘papierwerk’ dan noodzakelijk. Eenvoudig, begrijpelijk en inzichtelijk!
Als basis hiervoor hanteren wij een contextanalyse en risico- en kansanalyse, die in de moderne ISO-normen ook altijd de grondslag vormt van een certificeerbaar managementsysteem.
 
Uw organisatie is voor ons het uitgangspunt, niet de normen! Door middel van procesanalyse worden de processen eenvoudig, maar wel met voldoende detail beschreven. Ons streven is om hierbij altijd van de klant uit te gaan en niet primair van uw interne organisatie. Door het resultaat gezamenlijk met alle betrokkenen te bespreken en de processen tegen het licht te houden van de relevante norm(en), wordt zichtbaar waar aandachtsgebieden liggen en hoe dit zo eenvoudig mogelijk opgepakt kan worden in een eventueel certificeringsproces. Op deze wijze is het mogelijk om een gemakkelijk hanteerbaar, geïntegreerd managementsysteem op te zetten dat voldoet aan iedere door u gewenste norm.
 
De volgende stap is het meten en analyseren van uw processen. Het meten van de juiste zaken en het opstellen van de juiste indicatoren, helpt u bij het verbeteren van uw processen en brengt de prestaties op een nog hoger niveau. Certificaten zijn mooi, maar goede prestaties zijn beter!
  
Onze succesvolle aanpak: Het 10 Stappenplan!

Een impressie

Dienst:

ISO 9001, ISO 14001, OHSAS 18001, ISO 27001, ISO 22301 en Aviation certificaat

Klant:

MeteoGroup Ltd.

Dienst:

ISO 9001 en ISO/IEC 17020

Klant:

WUR Genenbanken en Plantenrassenonderzoek

 

Dienst:

ISO 9001, VCA en ISO 14001

Klant:

De Vree en Sliepen

 

Bekijk meer

Kunnen wij u van dienst zijn?

Bij uw ISO certificering, veiligheidszaken of compliance vraagstukken?
Neem vrijblijvend contact op met ons via de onderstaande button.

Contact opnemen